Profil

Historik

Firmaet har eksisteret siden 1975, hvor produktionen primært omfattede opskæring og salg af tømmer mv. fra egen skov. I 1997 blev firmaets strategi ændret, idet produktion og salg blev målrettet til alene at omfatte produkter til afmærkning. Som et led heri blev savværket nedlagt og omdannet til stålværksted for produktion af skelrør, og træproduktionen flyttet til nye lokaler. 

I 2001 ændrede firmaet navn til iland-markering. Det nye firmanavn er en simpel sammensætning af initialerne på firmaets indehavere: Ina og Lars Andersen.

Produktion af afsætningspæle foregår nu med basis i halvfabrikata fra dansk høvleri. Slutproduktionen udføres på eget værksted, hvor pælene spidses, males og stemples.

Indenfor de seneste år har vi udvidet vort produktprogram med relaterede produkter, som vi enten indkøber engros eller selv får fremstillet ved underleverandører. Produktprogrammet udvides i takt med at vore kunder efterspørger nye produkter.

Personale:

Ina Andersen, indehaver.
Administration.

Lars Andersen, indehaver.
Indkøb, salg, produktudvikling.

Kaj Lange
Hjemmeside, lager, forsendelse.

Alice Bonde Olesen
Flag, skilte, tape, PVC

Vagn Knudsen
Træproduktion - afsætningspæle

Niels Vestergaard
Træproduktion - afsætningspæle

Christoffer Kaae
Træproduktion - afsætningspæle / galger

Poul Erik Andersen
Træproduktion - galger

Jørgen Søbye
Stålproduktion.

Vor egenproduktion omfatter:

 • Afsætningspæle
 • Galgepæle
 • Skelrør
 • Markeringsflag
 • Udstykningsskilte
 • Vejstationeringsskilte
 • Retrotape
 • Kote- og Modultape
 • PVC pæle

Kapacitet:

Vor dagsproduktionskapacitet udgør p.t:

 • 1.600 stk. galgepæle
 • 8.000 stk. afsætningspæle
 • 1.200 stk. markeringsflag
 • 600 stk. skelrør